KPDS

KPDS HAKKINDA BİLGİ

KPDS, Kamu Personeli Dil Sınavı olarak da bilinen, kamu personelinin yabancı dil bilgisini belirlemek için ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

KPDS Puanı Nerelerde Geçerlidir?


1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatlarında sürekli göreve atanacak memurlar için
2) 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim veya tercümanlar için
3) 657 sayılı kanun, 926 sayılı TSK Personel kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'na göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı KHK'nin 3/C maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel olarak çalışanlardan KPDS tazminatı almak isteyenler için
4) Doçentlik Sınavı'na girecek adayların bu sınava girmeleri ve bu sınavdan 100 üzerinden en 70 puan almaları gerekmektedir.
5) Doktora ve Sanatta Yeterlik Sınavı'na girecek adayların bu sınava girmeleri ve en 60 puan almaları gerekmektedir.
6) Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmak isteyenler için 1999 yılında KPDS'den 60 puan alma şartı istenmiştir.
7) YÖK kanalıyla Yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek isteyenler için 1996 yılında bu sınavdan 40 puan alma zorunluluğu istenmiştir.

KPDS sınavı ne zaman yapılır?


KPDS sınavı her yıl Mayıs ve Kasım aylarında genellikle büyükşehirlerde yapılır.

Sınav Başvuru Tarihi:


Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve ÖSYM'nin internet sayfasındaki basın duyuruları ile duyurulmaktadır.


Başvuru evrakını nereden ve nasıl alabilirim?


Sınava başvuracak adaylar, basın yoluyla verilen ilanlarda belirtilen tarihler arasında sınav ücretini ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numaralarını (yabancı uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadı bilgilerini vererek yatırırlar.

Kpds Sınavı ücreti ne kadardır?


Sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.

Başvuru belgesini nereye teslim etmeliyim?


Adaylar Başvurma Belgesi ile sınav ücretini yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, Başvuru Evrakını aldıkları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim etmelidirler.

Sınav giriş belgem gelmedi ne yapmalıyım?


Sınava giriş belgesi gelmeyenler veya belgesini kaybedenler, sınav kılavuzunun sonunda verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile ÖSYM'ye başvurarak bu belgenin yenisini çıkartabilirler. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için sınav kılavuzunda belirtilen ücreti ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir.
Ancak sınava bir hafta kalıncaya kadar ÖSYM ulaşan dilekçeler işleme konur. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.

KPDS Sınavı süresi ve soru sayısı nedir?


KPDS sınavı 100 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 180 dakikadır.

Sınavda ne tip sorular çıkacak ve nereden soru sorulacak?


Almanca, Fransızca ve İngilizce'den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Test hazırlanan dillerde yapılan sınavlarda; kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.

Soru Tipleri ve Soru Sayıları:

Soru Tipi

Soru sayısı

Önerilen süre

Sözcük bilgisi

8

40 dakika

Genel gramer

17

Cümle tamamlama

10

İngilizce-Türkçe çeviri

5

80 dakika

Türkçe-İngilizce çeviri

5

Paragraf tamamlama

6

Bütünlüğü bozan cümle

6

Karşılıklı konuşma

6

Duruma uygun ifade

6

Eşanlamlı cümle

6

Okunanı anlama

25

60 dakika

Kpds Sınavı'nda Çıkan Soruların Dağılımı:


1) Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü: Toplam 15 puandır. Bu bölümde;

  • 5 soruluk kelime bilgisi
  • 3 soruluk zaman bilgisi
  • 2 soruluk edatlar
  • 5 soruluk bağlaçlar vardır.


2) Close Test bölümü: Toplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5'er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.


3) Cümle Tamamlama:
Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4) Çeviri bölümü:
Toplam 10 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 5'er soru şeklinde uygulanır.

5) Paragraf Tamamlama:
Toplam 6 puandır. 6 kısa paragraf'tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

6) Duruma uygun ifade etme
: Toplam 6 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7) Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma: Toplam 6 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

8) Anlamca en yakın cümle bulma: Toplam 6 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

9) Diyalog Tamamlama:
Toplam 6 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

10) Okuma: Toplam 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 5'er soru sorulur.

Kpds Sınavı'na Hazırlık Nasıl Olmalıdır?


Sınavın sözcük bilgisi bölümü için öğrencilerin akademik düzeyde sözcük bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Sözcük bilgisini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalardan biri sınava ait kelime listelerini ezberlemektedir. Bu kelime listeleri daha önceki yıllarda çıkmış kpds sınavı sorularından derlenmiştir.

Birçok sınavın belli sözcükleri üzerine odaklandığı ve bu sözcükleri sorduğu göz önüne alınırsa bu çalışmanın yararlı olacağı kesindir. Sözcük bilgisini geliştirmede farklı bir yöntem de öğrencinin bolca ve sürekli okuma yapması ve öğreneceği kelimeleri okuduğu parçalardan çıkarmasıdır. Sözcüklerin bir cümle içinde anlam kazanarak öğrenildiği takdirde akılda kaldığı çok iyi bilinen bir gerçektir.

Dikkat edilmesi gereken konularda biri ise, okunan tüm parçaların orijinal, yani sadeleştirilmemiş ve akademik İngilizce ile yazılmış parçalar olması gerekliliğidir. Bunun içinde günlük gazeteler, dergiler veya İngilizce ders kitaplarından faydalanılabilir. Ayrıca, sınavın önceki yıllarda sorulmuş (Okuduğunu Anlama) bölümleri de bunun için yani kelime çıkartmak için çok yararlı olacaktır.

Dikkat edilmesi önemli bir nokta da, en verimli kelime çalışmasının bir öğretmen eşliğinde yapılan sözcük öğrenimi çalışmasıdır. Sözcüklerin unutulmaması için en geçerli yolun onları kullanmak olduğu düşünülürse, herhangi bir konuşmada veya kompozisyonda kullanılan sözcüğün doğru kullanılıp

kullanılmadığını şüphesiz çok önemlidir.

Sınavın Dilbilgisi bölümü için öğrencilerin ciddi bir şekilde gramer çalışmaları gerekmektedir. İngilizce gramerini tam anlamıyla kavramak isteyen öğrenciler öncelikle akademik düzeydeki bir gramer kitabını tam olarak bitirmek zorundadırlar. Böyle bir temel çalışmasının bir öğretmen yardımıyla yapılması kesinlikle tavsiye edilir. Burada unutulmaması gereken nokta ise, her ne kadar pek çok gramer kuralının günlük konuşmada o kadar çok önemsenmediği bilinse de, bu tür ileri düzey sınavlardaki gramer sorularının tamamı gramer kurallarını bilmeden yapılamaz.

Kimi zaman birçok kitapta yer verilmemiş istisnalar sorulmaktadır. Bu noktada, öğrencilerin mutlaka profesyonel destek alması gerekmektedir. Şurası çok iyi bilinmelidir ki, sınavdaki gramer sorularına hazırlanmanın en iyi yolu, o sınavda daha önceki yıllarda çıkmış soruları çözmek ve deneyimli bir rehber eşliğinde çıkacak yeni sorulara uygun stratejiler geliştirmektir.

Sınavın (Okuduğunu Anlama) bölümünde başarılı olmak için öğrencilerden okudukları parçayı çok iyi anlamaları ve yorumlamaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrencilere kelime bilgisi soruları da sorulmaktadır. Bu bölüme hazırlanan öğrencilerin her şeyden önce genel okuma alışkanlıklarının olması gerekmektedir. Pek çok sınavda verilen okuma parçaları en az birkaç paragraftan oluşur ve öğrencilerden belirli bir süre içerisinde bu metinleri okuyup soruları yanıtlamaları istenir. Genel okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler parçaları okumakla çok zaman kaybettikleri için çoğunlukla bu bölümde sürelerinin yetmediğinden şikayet ederler. Genel okuma alışkanlığını kazanmak için en az bir öğrencinin en az 3 ay süreyle düzenli okuma yapması gerekmektedir. Bu çalışma öğrenciye her şeyden önce kendi anadilinden farklı bir dilde yazılmış metinlere göz aşinalığı ve hızlı okuma alışkanlığı kazandıracaktır.

Okuduğunu anlama bölümü için yapılacak diğer bir çalışma ise yoğun ve ayrıntılı okuma çalışmasıdır. Bu çalışmada amaçlanan sözcük bilgisini geliştirmek ve metinlerle ilgili çıkacak sorulara stratejik olarak hazırlanmaktır.

Öğrenciler önceki yıllarda sorulan sınavlarda çıkan okuma parçalarını ayrıntılı biçimde incelemelidirler. Bilmedikleri tüm kelimeleri çıkarmalılar ve eşanlamlarıyla beraber öğrenmelidirler. Özellikle kelime sorularını verilen seçeneklerle birlikte analiz etmeleri çok yararlı olacaktır. Birçok sınav yanlış cevap seçeneğinde verilen herhangi bir kelimeyi bir sonraki yıl sınav sorusu olarak sorulmaktadır.

Metni anlamaya dönük soru tiplerini incelemede ise mutlaka profesyonel desteğe ihtiyaç vardır. Bir öğretmen eşliğinde okuma bölümünde çıkan ana fikir, tarama, akıl yürütme, sonuç çıkarma, analiz yapma, değerlendirme, özet çıkarma ve gruplandırma sorularını incelenmeli ve bu sorulara yaklaşım stratejileri geliştirilmelidir. Böylece sınavda çıkan pek çok soru için daha kısa zamanda doğru yanıtları bulmak mümkün olacaktır.

Okuma çalışmalarında bu tür cümlelerin çözümlenmesine ağırlık verilmeli ve gerekirse profesyonel destek alınmalıdır. Bu tür cümleleri yüzeysel olarak anlayan öğrenciler parçayı anladığını sanmakta ve pek çok soruda ne yazık ki çeldirici şıkları işaretlemektedirler.

KPDS puanı değerlendirme işlemi nasıl yapılıyor?


Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavlar ÖSYM tarafından değerlendirilir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunur. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi,
olarak değerlendirilecektir.

Sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?


Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar ÖSYM’nin internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.

Sınav sonucunun tekrar değerlendirilmesi için ne yapmam gerekir?


Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesi'nin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ÖSYM ye yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği'ni kullanarak isteyebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Yatırdığım sınav ücretinin iadesini istiyorum, ne yapmam gerekir?


Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi;
-Başvurma Belgesini teslim etmeyen
-Başvurusu geçersiz sayılan
-Sınava girmeyen veya giremeyen
-Sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan
-Sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
-Aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan
adayların ödedikleri ücretler geri iade edilmez.