AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI, ALMANCA KURSU (START DEUTSCH 1 SINAVI)


Odil Almanca Aile Birleşimi Vize Sınavı Programı, Türkiye'nin en çok tercih edilen ve sınav  kazandıran kurslarından biridir. Kurumumuzda sadece sınava yönelik eğitim verilir, öğrencilere gereksiz bilgiler yüklenmez.
Gruplarımız en çok 12 kişiden oluşur. Eğitimimiz 60 saat sürer, ortalama 2.5 ay gibi bir sürede eğitim tamamlanır. Ayrıca istediğiniz gün ve saatlerde eğitim alabileceğiniz, sınav geçme garantisi verdiğimiz birebir özel ders programlarımız da bulunmaktadır. Birebir özel derslerde sınava hazırlık süreciniz 1 aya kadar düşürülebilmektedir.
Aile Birleşimi Almanca sınavlarına hazırlanırken; öğrencinin daha önce eğitim alıp almaması, eğitim düzeyi ve yaş farklılıkları kesinlikle bir engel değildir. Çünkü sınıflarımız oluştururken öğrencilerin eğitim durumlarını, daha önceden eğitim alıp almadıklarını göz ününde bulundurularak öğrenciyi kendisi için en uygun sınıfa yerleştirmekteyiz.
Diğer bir adı da Start Deutsch 1 (A1) olan Almanca Aile Birleşimi sınavına hazırlık kurslarımızda sınava yönelik özel çalışmalar yapılmakta, öğrenciler bu sınava girmeden önce  benzer birçok deneme sınavına tabi tutulmaktadırlar.
Almanya vizesi alabilmek için girilecek olan Aile Birleşimi A1 (Start Deutsch 1) sınavı dört bölümden oluşmaktadır.

1) Konuşma
2) Okuduğunu anlama
3) Yazma
4) Dinleme

Kurs sonunda öğrenciler aşağıdaki becerileri yerine getirebilecek Almanca bilgisine sahip olur:

- Mesajları, yapılan duyuruları ve kısa konuşmaları anlayabilirsiniz.
- Yazılı kısa mesajlardan, kamuya yönelik bilgi levhalarından ve küçük ilanlardan sizin için önemli olan bilgileri alabilirsiniz.
- Rakamları, miktarları, saatleri ve fiyatları söyleyebilir ve anlayabilirsiniz.
- Basit ve kişisel bilgilere yönelik formları doldurabilirsiniz.
- Kısa kişisel mesajlar yazabilirsiniz.
- Konuşma sırasında kendinizi tanıtabilir ve size yönelik basit soruları cevaplarsınız.
- Günlük yaşamda alışılmış soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirsiniz.

AİLE BİRLEŞİMİ GENEL BİLGİ:

Aile birleşimi (Alman veya Almanya'da yaşayan bir yabancı eş ile) konusunda her iki eş için prensip olarak asgari 18 yaş sınırı geçerli olmaktadır. Böylece erken yaşta zorla evlendirilmiş kadın ve genç kızların Almanya'ya gelmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bundan sonra, özellikle aile birleşimi çerçevesinde ülkeye gelecek olan bireylerin Almanya'da uyum süreçlerini kolaylaştırmak için, Almanya'ya giriş yapmadan önce basit Almanca dil bilgilerinin kanıtlanması gerekmektedir. Beklenen en basit seviyede Almanca bilgileri, örneğin "Eğitim durumunuz nedir?" veya "Bu aralar çalışıyor musunuz"? gibi sorulara cevap verebilmek gibi. Uyum gereksinimleri belirgin bir şekilde az olan yabancılar, dil bilgilerini kanıtlama zorunluluğundan muaf tutulurlar.
Bu, örneğin üniversite ve yüksek okul diploması olan kişiler için geçerlidir. Mülteci statüsüne sahip kişiler, Avrupa Birliği vatandaşları ve Almanya'ya daha önce de vizesiz giriş yapabilen yabancıların eşleri için bazı istisnalar geçerlidir. Alman vatandaşı olan bir eşle yapılan aile birleşiminde de belirli şartlar altında kendi geçimi sağlama şartı aranabilir.

ALMANCA UYUM KURSLARI:

Almanya'da yaşayan yabancıların uyum süreçleri, uyum kursları olarak adlandırılan kurslarla desteklenir. Kurslar, dil öğrenme imkanının yanı sıra yabancılara hukuki, tarihi ve kültürel bilgiler sunan bir yönlendirme kursunu kapsar. Uyum kurslarının gerçekleştirilmesinde bundan sonra, 'talep ve teşvik etme' ilkesine daha çok önem verilecektir. Yasada artık kursa başarılı bir şekilde katılma hedefi özellikle vurgulanmaktadır. Böylece bundan sonra giderek daha çok katılımcının sadece bir kursa gitmelerini değil kursu bir bitirme sınavına girerek başarılı bir şekilde tamamlamalarını güvence altına almak amaçlanmaktadır.
Devamsızlık durumunda belli bir yaptırım uygulanması konusunda da tek tip uygulama yolu seçilmiştir. Dolayısıyla kursa, "öngörülen şekilde" katılmama durumunda işsizlik parası (ALG II) yüzde 30 oranında kesilebilir. "Uyumu reddedenler" bunun ötesinde 1.000 Avro'ya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini hesaba katmak zorundalar.

AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN GEREKENLER NEDİR?

1-    Almanya'da yaşayan biriyle ( Türk, Alman vatandaşı olması fark etmiyor) evlenen her Türk vatandaşı yeni çıkan ‘UYUM YASASI' gereği Almanya'ya gitmeden önce bir başlangıç (A1) seviyesinde Almanca aile birleşimi kursuna gitmek zorundadır.

2- Kursu bitirdikten sonra sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de merkezi sistem yapılan Almanca dil yeterlilik sınavına girerek 100 üzerinden 60 puan almak zorundadır. Ancak bu sınavı geçen kişiler konsolosluğa aile birleşimi vize başvurusunda bulunabilirler.
3- Yurtdışında yaşayan eşin son üç aydır bir işyerinde çalışıyor olması gerekir. Çünkü vize başvurusunda son üç aya ait maaş bordrosu istenen evraklar arasındadır.
4- Almanya'da yaşanacak olan evin minimum 40 metrekare olması gerekmektedir.
5- Yurtdışındaki eşin gelirinin, giderleri (kira, banka kredi borçları, vs..) düşüldükten sonra iki kişiye yetmesi gerekiyor.

AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Türkiye'de evlenenler için:
Türk vatandaşı ile Türk vatandaşının evliliğinde; belediyelerde öngörülen evraklarla işlemler yapılır. Alman vatandaşı ile Türk vatandaşının evlenmesinde ise; Alman vatandaşının, Almanya'dan alması gereken evraklar şunlardır: 1. Evlenme ehliyet belgesi (Ehefähigkeitszeugnis), bu belge en fazla 6 ay için geçerlidir.
2. Nüfus kayıt belgesi (Uluslararası)
3. Boşanmış ise boşanma kararının (Rechtsfähiges Scheidungsurteil) tercümesi (Bu belge için su anda 25,- DM harç parası alınmaktadır.) ve Apostille
b) Almanya'da evlenenler için:
1. Tarafların biri Alman veya çifte vatandaş ise, evlilik belediyelerde yapılır. Başvuru esnasında Türk vatandaşları için gerekli olan belgeler:
a) Pasaport ve nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri
b) İkametgah belgesi (Anmeldung)
c) Evlenme ehliyet belgesi (Ehefähigkeitszeugnisses) uluslararası
d) Nüfus kayıt belgesi (Formül 3)
e) Bosanmış ise, boşanma kararının(kesinleşmiş karar olması gerekir - Rechtskräftige Scheidungsurteil) Valilik veya kaymakamlıktan alınan Apostille belgesi
f) Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
g) Fotoğraf (1 adet)

Alman vatandaşları için gerekli belgeler:
- Personalausweis aslı ve fotokopisi
- Bescheinigung aus Melderegister (mahalle polisinden)
- Geburtsurkunde nin bir fotokopisi
- Boşanmış ise Rechtskräftige Scheidungsurteil (kesinleşmiş boşanma kararı)
- Fotoğraf (1 adet)

Türk vatandaşı ile Türk vatandaşının evliliği;
Evlilik işlemi T.C. Konsolosluklarında veya Standesamt (belediye) ta yapılır. Gerekli, belgeler, Almanya'da evliliğin birinci şıkkında belirtilenlerle aynidir.
Çifte vatandaş olan (Alman ve Türk) kişilerin evliliğinde ;
Alman yasalarına göre, taraflar Alman vatandaşı sayıldığından, evlilikleri de belediyede (Standesamt) yapılır. Çifte vatandaşlar, evlilik için gerekli belgelerin dışında, Türkiye'den nüfus kayıtlarını, boşanmış ise boşanma kararını ve valilikten alınacak Apostille belgesini getirmek zorundadır.

AİLE BİRLEŞİMİ'NİN HUKUKİ DAYANAĞI:

Aile birleşimi Federal Almanya'nın Anayasasının 6. maddesinde güvence altına alınmıştır. Aile birleşimi yabancılar yasasının 17.-23. maddelerince düzenlenmiştir. Taraflar Türkiye'de evlenmiş ise ve eşlerden biri Almanya'da ikamet ediyor, oturma ve çalışma hakkı varsa;
Türkiye'de ki eş, aile birleşimi amacı ile bulundukları bölgenin Alman konsolosluğuna başvurur. Başvuru sırasında Türkiye'deki eşin yanında götüreceği belgeler:


1) Pasaport
2) Nüfus dairesinden alınma evlenme kayıt örneği (Formül 3) Bu belge kendi nüfus dairesinden alınmış olacak. (Nüfus dairelerinin birbirlerine çektikleri fakslar onaylı olması halinde dahi kabul edilmiyor. Belgenin mutlaka aslını vermek zorundasınız.)
3) Vukuatlı nüfus kaydı
4) Nüfus cüzdanı
5) Evlenme cüzdanı ve fotokopisi
6) Almanya'da oturan eşin buraya (Almanya) ilişkin oturma, çalışma izinleri ve son 3 aylık maaş durumunu gösteren belgeler (Eğer eş Alman vatandaşı ise Alman hüviyet cüzdanının fotokopisi yeterli)
7) Almanya'daki evin kira sözleşmesi Gerekli bu belgelerle, Alman Konsolosluğunda "Aile Birleşimi Vizesi" için başvurmanız gerekmektedir.