ALMANCA KURSU

GRUNDSTUFE


Temel Almancanın ilk kuru 40 saatten oluşmaktadır. Bu zaman içinde verilen konular: Selamlaşma, kendini tanıtma, günlük almanca konuşma teknikleri, basit yazışmalar yapabilecek kalıplar.

Gramer konuları: Nominative, Akkusative, Dativ. Geniş zaman, şimdiki zaman, Deflin ders kitabının ilk beş ünitesi...

GRUNDSTUFE


Temel Almancanın ikinci kuru 50 saatten oluşmaktadır. Bu zaman içinde verilen konular: Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (ör. Kişinin kendisiyle ilgili, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevre ile ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir. Örneğin: Yön sorma ve tarif edebilme, kültürel etkinliklerle ilgili bir makaleyi anlayabilme, tavsiye verebilme, verilen bilgilerden yola çıkarak bir hikâye yazabilme, bir gününü anlatabilme, bir romanın özetini anlayabilme, duygu-düşüncelerini ifade edebilme, geçmişteki olayları anlatabilme, mektup yazabilme...
Gramer konuları:     Perfekt, İnfinitive, Weil, Obwohl... Dass, Adjektive deklination, Preteritum...

MITTELSTUFE

Orta derece Almanca 70 saatten oluşmaktadır. Bu zaman içinde verilen konular:Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun başlıca önemli noktalarını anlayabilir. Yaşadığı tecrübe ve olayları, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. Örneğin: Zevklerinden bahsedebilme, geçmişteki bir olayı yazabilme, sanat hakkındaki kısa bir makaleyi anlayabilme, bir reklâm ve ya şarkıyı anlayabilme, bir değer yargısını ifade edebilme, geçmişteki bir olayı anlatabilme...
Gramer konuları: Konjuktive I, Plusquam perfekt, Zukunft, Konjuktionen, Relative Satze.

OBERSTUFE

Almancanın ileri seviyesi 96 saatten oluşmaktadır. Bu zaman içinde verilen konular: Çok farklı alanlarda çok zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantılar kurabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve belirgin bir şekilde sık sık bilmediği / hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir.

Örneğin: Bir röportajı anlayabilme, güven/güvensizliğini gösterebilme, bir tabloyu tasvir edebilme, reklâm metni yazabilme, söylenenleri aktarabilme, birinin kızgınlığına cevap verme, edebi bir metni anlayabilme, bir hikâyenin devamını hayal edip yazabilme, bir filmin bir sahnesinde geçen konuşmayı anlayıp devamını hayal edebilme, bir şarkının neden bahsettiğini anlayabilme, bir gazeteye hayal kırıklığını anlatan bir yazı yazabilme, mesleki bir karşılıklı konuşmayı anlama, günlük ifadelerle mini diyaloglar yazabilme, mesleki bir teklife cevaben red mektubu yazabilme, bir forum tartışmasında belirtilen fikirleri anlayabilme...